FAQs

  • Hotline: 028 6292 4428

Trang chủ/

FAQs

Ngày đăng: 21.01.2019
Âm thanh cũng giống như những thú chơi khác, có những thuật ngữ mà chỉ người đam mê mới hiểu được đúng. Sau đây là một 'cẩm nang ...
Ngày đăng: 14.09.2018
Các câu hỏi về cách dùng tai nghe Jabra Talk 15, hướng dẫn kết nối tai nghe bluetooth Jabra Talk 15, hướng dẫn cài đặt lại tai ...
Ngày đăng: 14.09.2018
Các câu hỏi về cách dùng tai nghe Jabra Talk 45, Hướng dẫn kết nối tai nghe bluetooth Jabra Talk 45 Hướng dẫn cài đặt lại tai ...
Ngày đăng: 23.04.2018
Các câu hỏi về cách dùng tai nghe Jabra Talk 5 và cách kết nối tai nghe.
Ngày đăng: 23.04.2018
Các câu hỏi về tai nghe Jabra Talk 25, hướng dẫn sử dụng tai nghe Jabra Talk 25

shopmrhi.com